Warsztaty dla Nauczycieli

5.12.2019r. – Jak pomóc uczniowi wyjść z roli oraz budować poczucie własnej wartości i wiarę w siebie.

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza oparta na psychologii indywidualnej  A. Adlera, skierowana głównie do dzieci neurotypowych.
Jej podstawą jest budowanie więzi 
z uczniem, w oparciu o wzajemny szacunek
i współpracę. Koncepcja PD zakłada, iż szkoła jest miejscem, gdzie uczy się zarówno przedmiotów szkolnych, jak i umiejętności społeczno-emocjonalnych, a rozwój tych drugich jest nieodzownym warunkiem postępów w nauce. 

Tematyka warsztatów obejmuje:
– znaczenie etykietowania i proces wchodzenia w role,
– strategie pomocowe – jak zachęcać i motywować do zmiany oraz budować poczucie własnej wartości i wiarę w siebie za pomocą technik Pozytywnej Dyscypliny.

Kiedy: 5 grudnia 2019r., godz. 8.30-11.30 
Gdzie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Batorego 9, Rzeszów
Koszt: 60 zł
Zapisy: pdwarsztaty@gmail.com, 691-641-575
|Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Prowadzący:
Iwona Bukała-Siedlecka – pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, w klasie i wczesnodziecięcy

Więcej informacji nt. odbywających się warsztatów: 
www.facebook.com/wychowujepozytywnie
Szkolenie ma charakter praktyczny i prowadzone jest w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę.
Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy.