Polityka prywatności

Polityka prywatności  i Polityka Cookies

Informacje ogólne                                                                                                                                                                 Niniejsza Polityka prywatności i Polityka Cookies strony www.wychowujepozytywnie.pl, zwana dalej stroną internetową oraz fanpage’a Wychowuję Pozytywnie znajdującego się pod adresem www.facebook.com/wychowujepozytywnie oraz grup działających w ramach fanpage, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, fanpage’a oraz grup.

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wychowuję Pozytywnie Iwona Bukała-Siedlecka ul. Wschodnia 44, 35-304 Rzeszów NIP 813-322-69-48, kontakt@wychowujepozytywnie.pl                                                                                    2.Strona internetowa: serwis dostępny pod adresem www.wychowujepozytywnie.pl                                              3.Użytkownik: każda osoba, która przegląda zawartość strony internetowej.

Dane osobowe:                                                                                                                                                                Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą  poczty internetowej oraz formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zapisu na newsletter, formularza do komentarzy na blogu, formularza kontaktowego, formularza zapisu na webinar, szkolenie i inne wydarzenia organizowane przez administratora.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków: imię i adres e-mail, dodatkowo nazwisko i nr telefonu w sytuacji zapisu na szkolenie oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagam tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Cel przetwarzania danych osobowych:                                                                                                                                  1.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, czyli informacji nt. nowych wpisach na blogu, wydarzeniach, promocjach, produktach i usługach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter. Użytkownik w każdej chwili może wypisać się  listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem. 

2.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego oraz formularza zapisu na webinary i szkolenia (w tym szkolenia on-line) przetwarzane są w celu organizacji webinaru i przeprowadzenia prawidłowej rekrutacji, organizacji i rozliczenia szkoleń oraz kontaktu z uczestnikami szkolenia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na Webinar i szkolenie. 

Jawne Dane Osobowe                                                                                                                                                                  Dane osobowe przekazywane są Administratorowi również , gdy użytkownik zostawia komentarz w formularzu do komentowania i są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę i nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Okres przetwarzania danych                                                                                                                                                         – w celu przesyłania newslettera –  przetwarzane do momentu  wycofania udzielonej zgody i wypisania z newslettera lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat od chwili anulowania subskrypcji celem obrony przed ewentualnymi roszczeniami                                                                                                         –  w celach realizacji usługi i współpracy – przez okres ich realizacji, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów                                                         – w celach rozliczeniowych maksymalny okres przechowywania danych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Twoje prawa – zawsze, w każdej chwili masz prawo do:                                                                                                          1. dostępu do danych osobowych,                                                                                                                                                  2. sprostowania danych osobowych,                                                                                                                                                3. usunięcia danych osobowych,                                                                                                                                                    4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                                                                                          5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.                              W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres:  kontakt@wychowujepozytywnie.pl                                                                                                                                               6. wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych innym podmiotom i państwom trzecim                                                                                         Administrator oświadcza, że nie sprzedaje zgromadzonych danych osobom trzecim.  Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:                                                                                                                         1. UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego,                                                                                                                                                                                   2. H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,                                                                                                                                                                                             3. organom państwowym – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością oraz innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy.

Ze względu na korzystanie z usług Google, MailerLite, Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. 

Zmiany polityki prywatności                                                                                                                                                      Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te będą komunikowane Użytkownikom i stają się skuteczne z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej.

Bezpieczeństwo                                                                                                                                                                        Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE b) Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz.1422).

Polityka cookies                                                                                                                                                                              Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies, są to niewielkie informacje tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze).  Pozwalają one na identyfikację danych komputera i przeglądarki używanych do przeglądania strony internetowej, dzięki czemu pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkowników, wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

Cookies własne  – wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.

Cookies podmiotów trzecich  –Strona, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. W związku z tym, że Administrator osadza na stronie treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą YouTube. Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce Użytkownika.

Działalność w social mediach – facebook                                                                                                                                        Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników fanpage’a Wychowuję Pozytywnie znajdującego się pod adresem www.facebook.com/wychowujepozytywnie oraz grup działających w ramach fanpage.

1. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
A. Prowadzenie fanpage’a
1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
a) polubieniu fanpage’a,
b) aktywności na fanpage’u,
c) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez Użytkowników.
2. Dane te są przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, kontaktu z Użytkownikami, zamieszczania materiałów edukacyjnych oraz informacji marketingowych dotyczące swoich produktów, usług lub eventów, które organizuje lub w których bierze udział.

B. Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger
1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji.

2. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, wyrażona poprzez dobrowolne polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili Użytkownik może przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie.

II. Statystyki korzystania z usług
1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z fanpage’a, i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebook.
2. Dane te są w celu ułatwienia korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług.
3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
4. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebooka może być jednak dłuższy nić 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora.

III. Odbiorcy danych użytkowników, przekazywanie do Państw trzecich
1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
2. Dane użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage lub Grupę Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook                                                                                                       3. Dane użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Facebook Inc. przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Uprawnienia użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Sporządzono na podstawie: https://drive.google.com/file/d/1EAOdUc5jQxPG3KrD7Zi6Xk6qJrygmhyK/view