Blog

Spotkanie rodzinne – sposób na budowanie relacji w rodzinie

Masz poczucie, że Wasze drogi rozchodzą się? Dzieci dorastają, mają własne sprawy, znajomych? Zastanawiasz się jak utrzymać z nimi kontakt, dać do zrozumienia, że są ważne. A może pragniesz od początku dbać o relację w rodzinie i szukasz właściwego sposobu?

Spotkanie rodzinne, to jeden z ważnych i stałych elementów, który pomaga nam budować więzi w naszej rodzinie. To czas tzw. „dywanowy”, kiedy spotykamy się w kręgu na podłodze, czasem przy stole. 

Aby spotkania rodzinne miały sens, powinny być prowadzone systematycznie, co najmniej raz w tygodniu. Ich przebieg wyznacza względnie stała struktura, aczkolwiek, uważam, że warto wprowadzać modyfikacje na użytek potrzeb własnej rodziny.

Elementy składowe naszego spotkania rodzinnego:

  • Spotkanie zaczynamy od wzajemnego doceniania, tzn. każdy – każdemu dziękuje za coś, czego doświadczył od poszczególnych członków rodziny. Jest to bardzo ważny moment, na który każdy czeka, gdyż nie zawsze, na co dzień, pamiętamy o tym, aby podziękować. Tak rozpoczęte spotkanie, wprowadza dobry nastrój, pomaga we współpracy w codzienności.

Dobre słowa, są gestami miłości, dzięki nim wzrastamy w naszym człowieczeństwie. Czasem zdarza się, że trudno jest przypomnieć sobie, za co podziękować, lub trudne emocje w tym przeszkadzają, wtedy pomocne może być zwrócenie się do wszystkich: „Czy ktoś może podpowiedzieć Kasi, za co może podziękować Michałowi?”

Czasem jest tak, że rundkę docenienia wykorzystujemy na co dzień, np. gdy widzimy, że w naszych relacjach, zaczynają dominować nieprzyjemne emocje. To pomaga nam poczuć, że jesteśmy ważni dla siebie.

  • Ważnym elementem, tego spotkania jest czytanie i rozważnie niedzielnej Ewangelii, dzielimy się tym, jak każdy rozumie, to co usłyszał i jak może zastosować w codziennym życiu. Dla naszej rodziny jest to ważny element spotkań rodzinnych.
  • Następnie jest czas na „sprawy do przegadania”, tutaj dajemy przestrzeń na to, aby członkowie rodziny podzielili się swoimi tematami, kwestiami, które są dla nich ważne. Czasem wprowadzamy rozmowy tematyczne, np. z czego jesteśmy dumni, najszczęśliwsze lub najsmutniejsze wydarzenie tygodnia i inne w zależności od naszych rodzicielskich obserwacji i potrzeb.
  • Na koniec planujemy przyjemne działanie, coś co sprawia wszystkim przyjemność, np. ulubiona gra planszowa, spacer, wspólnie obejrzany film itp. Zazwyczaj dbamy też o to, aby takie spotkanie zakończyć ulubionym deserem.

Częścią spotkania rodzinnego może być wspólne rozwiązywanie problemów. Jednak w naszej rodzinie  staramy się na bieżąco rozwiązywać pojawiające się trudności, a wspólny czas przeznaczyć na cieszenie się z bycia razem.

Spotkania rodzinne uczą wielu kompetencji życiowych i społecznych, m.in. czekania na swoją kolej, mówienia i przyjmowania komplementów, doceniania innych ludzi, współpracy i rozwiązywania problemów.

Ważne:

  • warto na początku ustalić zasady, które będą obowiązywać podczas spotkań rodzinnych (np. w danej chwili mówi jedna osoba – tutaj możemy zastosować, tzw. mówiący kamień – mówi ta osoba, która trzyma wyznaczony przedmiot. Inne umowne zasady to: każdy ma prawo do swojego zdania, rozmawiamy bez krytykowania i wyśmiewania),
  • kwestią drażliwą może być kolejność wypowiedzi, dlatego warto na początku pomyśleć o tym, tutaj możemy zapytać członków rodziny jakie mają pomysły w tej kwestii
  • młodsze dzieci, mogą mieć trudność w uczestniczeniu w takich spotkaniach, ponieważ trudno im utrzymać uwagę przez dłuższy czas i szybko się nudzą, dlatego warto wziąć ten aspekt pod uwagę i skrócić spotkanie lub zagospodarować czas dziecku, w taki sposób, aby

Odkąd w naszej rodzinie systematycznie prowadzimy spotkania rodzinne, widzimy jak bardzo zmieniły nasze wzajemne relacje, dzięki nim, łatwiej rozwiązywać codzienne trudności i współpracować ze sobą.

Literatura: J. Nelsen, Pozytywna dyscyplina. CoJaNaTo, Warszawa 2015