Projekt bohaterskiej wyobraźni

Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

certyfikatW czerwcu 2019r. uczestniczyłam
w inspirującym szkoleniu, który pokazuje mechanizm wydobywania dobra z człowieka, jest to szczególnie istotne w społeczności szkolnej, ponieważ jak pokazują badania,
co drugi
uczeń, co najmniej raz, a 10% regularnie doświadcza dręczenia ze strony rówieśników, głównie w formie agresji relacyjnej, tj. nastawiania klasy przeciwko uczniowi, izolowanie go oraz ośmieszanie
czy poniżanie(1).

Efekt biernego widza oraz rozproszonej odpowiedzialności, to mechanizmy psychologiczne, które, powodują,
iż świadkowie, którzy widzą krzywdę innych, pozostają bierni i nie reagują.
Jak przeciwdziałać agresji w szkole?

Przede wszystkim warto nauczyć uczniów, jak reagować, gdy są świadkami agresji.
Jak sprawić, aby uczeń zareagował, gdy widzi, że drugiemu dzieje się krzywda?

Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (ang. Heroic Imagination Project – HIP)
to międzynarodowy program edukacyjny, którego twórcą jest profesor Philip Zimbardo. Program bazuje na wynikach najnowszych badań z obszaru psychologii społecznej,  od 2015 roku honorowany jest patronatem MEN.

Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, tak,
aby w sytuacjach, w których komuś dzieje się krzywda, potrafili zareagować,
z jednoczesnym zachowaniem własnego bezpieczeństwa. Bohaterem może

być każdy, kto nie pozostanie obojętny na dręczenie innych i zareaguje
w odpowiedni sposób.

Program umożliwia uczniom nabycie wiedzy w atrakcyjnej formie, a główny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności właściwej reakcji. Podczas zajęć uczniowie oglądają filmy, odgrywają scenki, a ich wyobraźnia jest pobudzana
na wiele sposobów.
W efekcie uczestnicy, niezależnie od wieku, zapamiętują materiał i potrafią go wykorzystywać w szkolnej codzienności. Treść warsztatów jest tak dobrana,
iż z jednej strony uświadamia mechanizmy będące przyczyną bierności, a z drugiej strony pokazuje sposoby jej przełamywania. Bohaterem, jest każdy kto czyni dobro, także w społeczności szkolnej. Oferta szkoleniowa: osoby zainteresowane warsztatami w swojej placówce proszę o kontakt.

Źródło:
1. https://www.ibe.edu.pl/pl/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole
https://www.researchgate.net/profile/Mariola_Paruzel-Czachura/publication/314100681_Projekt_Bohaterskiej_Wyobrazni_-_budowanie_relacji_uczen-
nauczyciel/links/58b584dcaca27261e5165803/Projekt-Bohaterskiej-Wyobrazni-budowanie-relacji-uczen-
nauczyciel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oRcisg3KKxU
http://hip.org.pl/program-rozumienie-ludzkiej-natury/efekt-biernego-widza/
https://wsiz.rzeszow.pl/aktualnosci/inauguracja-centrum-prof-zimbardo-jak-sprawic-zeby-uczen-zareagowal-
gdy-drugiemu-dzieje-sie-krzywda/