Blog

Pozytywna dyscyplina dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

pozytywna dyscyplina dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem lub specjalistą pracującym z dzieckiem, które zmaga się ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności czy niedomagań rozwojowych i poszukujesz nowych metod wychowywania i nauczania oraz wejścia w świat dziecka i jego zrozumienia, to doskonale przydatna okaże się książka Pozytywna dyscyplina dla dzieci ze specjalnymi potrzebami autorstwa J. Nelsen i współautorów.

Książka ta ukazuje, co może być przyczyną „niewłaściwych” zachowań dziecka.  Część z nich wynika ze specjalnych potrzeb i autorzy nazywają je „niewinnymi”, inne z niezaspokojonej potrzeby przynależności i znaczenia (najważniejszej potrzeby wg teorii A. Adlera, na której opiera się pozytywna dyscyplina) oraz błędnego przekonania nt. tego, w jaki sposób te potrzebę zaspokoić. Ich zrozumienie pozwala rodzicom, nauczycielom i specjalistom na skuteczną reakcję oraz  wspierać dziecko w rozwoju, z uwzględnieniem indywidualnego potencjału i możliwości. Ponadto autorzy opisują wiele historii, praktycznych rozwiązań dzięki czemu przyjemnie się ją czyta.

Jak rozpoznawać błędne przekonania i jakie dobierać strategie? Tego uczymy się na warsztatach. Więcej informacji tutaj.