Warsztaty dla Nauczycieli

Jak budować kompetencje społeczno-emocjonalne. Pozytywna dyscyplina szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

pozytywna dyscyplina szkolenie dla nauczycieli Rzeszów

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza oparta na psychologii indywidualnej A. Adlera. Jej podstawą jest budowanie więzi z dzieckiem w oparciu o wzajemny szacunek i współpracę. Pierwsze lata życia mają ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka. Ważną rolę mają nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni. Jak wykorzystać ten czas, aby budować fundamenty pod kompetencje społeczno-emocjonalne m.in. samodzielność, wiarę w swoje umiejętności, poczucie przynależności i znaczenia?

Podczas tych warsztatów będziemy mówić m.in.
– co jest ważne, aby budować zaufanie dziecka do siebie samego i otoczenia,
– jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci w tym wieku,
– jak stwarzać sytuacje, dzięki którym dziecko może doświadczyć, że jest zdolne
i ma znaczenie,
– dlaczego kary i nagrody nie są właściwe i co zamiast nich,
– które z technik Pozytywnej Dyscypliny będą pomocne, w tym okresie rozwojowym.

Kiedy: termin do ustalenia

Gdzie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Batorego 9, Rzeszów
Koszt: 110 zł
Zapisy: pdwarsztaty@gmail.com , 691-641-575
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Prowadzący:

Iwona Bukała-Siedlecka – pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany Edukator
Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, w klasie i wczesnodziecięcy

Szkolenie ma charakter praktyczny i jest prowadzone w oparciu o Pozytywną
dyscyplinę, odbędzie się po zebraniu grupy.

Informacje nt. innych szkoleń dla nauczycieli można znaleźć tutaj