Warsztaty dla Rodziców

20.03.2020r. – Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami

emocje dziecka, pozytywna dyscyplina Rzeszów

Tematem szkolenia będą emocje dziecka oraz znaczenie oddziaływań dorosłych w uczeniu samoregulacji. Emocje stanowią część ludzkiej psychiki i pełnią ważną rolę w życiu człowieka. Wszystkie są ważne, choć niektóre mogą być nieprzyjemne. Emocje u dzieci (małych i tych dorastających) potrafią być bardzo intensywne i zmienne, co niejednokrotnie stanowi duże wyzwanie. Nabywanie kompetencji ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi w sposób konstruktywny to proces długotrwały. Umiejętność samoregulacji ma ogromne znaczenie dla dziecka i jak pokazują badania wpływa na sukcesy w nauce i relacjach społecznych. Ponadto stanowi kluczową umiejętność życiową i jednocześnie czynnik chroniący uzależnień i „trudnych” zachowań dziecka.

Poprzez udział w warsztatach:

– dowiesz się jak działa mózg w stresie i dlaczego dziecku może być trudno zapanować nad swoimi emocjami w sposób konstruktywny,
– nauczysz się jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami poprzez empatyczne słuchanie,
– poznasz techniki Pozytywnej dyscypliny, które będą pomocne w nabywaniu umiejętności samoregulacji przez dziecko.

Kiedy: 20.03.2020r., godz. 16.30-20.30

Gdzie: Instytut Teologiczno-Pastoralny, ul. Witolda 9, Rzeszów

Koszt: 90 zł (120 zł oboje rodziców)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Zapisy: pdwarsztaty@gmail.com, tel 691-641-575

Prowadzący:
Iwona Bukała-Siedlecka – pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny

UWAGA! Warsztaty odbędą się jeżeli zbierze się grupa.

Szkolenie ma charakter praktyczny i prowadzone jest w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę www.pozytywnadyscyplina.pl