Warsztaty dla Nauczycieli

14.11.2019r. – Jak zachęcić ucznia do współpracy – strategia oparta na rozwiązaniu i inne techniki Pozytywnej Dyscypliny

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza oparta na psychologii indywidualnej A. Adlera, skierowana głównie do dzieci neurotypowych. Jej podstawą jest budowanie więzi z uczniem, w oparciu o wzajemny szacunek i współpracę. Koncepcja PD zakłada, iż szkoła jest miejscem, gdzie uczy się zarówno przedmiotów szkolnych, jak i umiejętności społeczno-emocjonalnych, a rozwój tych drugich jest nieodzownym warunkiem postępów w nauce.

Tematyka warsztatów obejmuje:

– jak stosować strategię opartą na rozwiązaniu i inne techniki Pozytywnej Dyscypliny,  aby zachęcić ucznia do współpracy i rozwiązywać pojawiające się trudności.

Kiedy: 14 listopada 2019r., godz. 8.30-11.30                                                                 Gdzie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Batorego 9, Rzeszów            Koszt: 60 zł

Zapisy: pdwarsztaty@gmail.com, 691-641-575                                                                      Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Prowadzący:
Iwona Bukała-Siedlecka – pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, w klasie i wczesnodziecięcy

Więcej informacji nt. odbywających się warsztatów: www.facebook.com/wychowujepozytywnie

Szkolenie ma charakter praktyczny i prowadzone jest w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę www.pozytywnadyscyplina.pl

Szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy.